น้ำแร่ คืออะไร

น้ำแร่ คืออะไร น้ำแร่คือน้ำที่มีการกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติ ที่มีอยู่ใต้ดินเท่านั้น ไม่สามารถผสมขึ้นได้ และทำการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า น้ำแร่ประกอบด้วยแร่ธาตุสำคัญ รวมทั้งสารที่มีประโยชน์ต่อเซลล์ และอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่นโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต โซเดียมไบคาร์บอเนต ไอโอดีน และฟลูโอไรด์ ฯลฯ ซึ่งแร่ธาติแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ละส่วน ในปริมาณที่พอเหมาะ โดยที่ต้องไม่มีสารที่มีพิษผสมอยู่โดยเรียกน้ำชนิดนี้ว่า น้ำแร่ธรรมชาติ..

Read more

ที่มาของเมืองปาน

“เมืองปาน” นามที่ขึ้นชื่อลือชาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแห่ง “อุทยานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน” แหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มาจากชื่อวีรบุรุษผู้นำชุมชนในสมัยล้านนาว่า “ปาน” มีตำแหน่งทางการปกครองในสมัยนั้นว่า “จเร”เป็นตัวแทนเจ้าเมืองคือ พญา หรือท้าว ชื่อมีความหมายมาจาก “ปาน” คือเครื่องตีสัญญาณแจ้งเหตุแก่คนในชุมชนยังรวมไปถึงการตีเพื่อรวมพลคนป้องกันศัตรูผู้รุกรานมีลักษณะคล้าย “ฆ้อง”แต่โหนกตีจะน้อย(เล็ก)กว่า ด้วยความที่เป็นผู้นำที่กล้าหาญ อดทน เด็ดเดี่ยวและเสียสละได้ขนานนามว่า “จเรปาน” ต่อมาเพิ่มเป็นเจ้าพ่อจเรปาน อันหมายถึงเมืองจเรปาน ภายหลังเรียกกันสั้นว่า “ เมืองปาน” อำเภอเล็กๆในหุบเขาอุทยานแจ้ซ้อน จ.ลำปาง สิริวัฒน์ แสงศานติธรรม..

Read more

เรื่องราวของแจ้ซ้อน

“แจ้ซ้อน” เป็นพื้นที่ในเขตเขาสูงใหญ่ก่อให้เกิดให้สายน้ำแร่ที่สำคัญและมีคุณภาพดีเยี่ยมทัดเทียมกับต่างประเทศ มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 2031 เมตร “ดอยลังกา”คือเขาสงสุดมีเนื้อที่ 45,000 ไร่ หรือ 75 ตรกม. อยู่ในแนวเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแมกไม้นานาพันธุ์มีสัตว์ป่าที่หายากหลงเหลือไว้ให้เชยชม สมนาม “อุทยานแจ้ซ้อน” ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปางสิริวัฒน์ แสงศานติธรรม..

Read more

เรามาผลิตน้ำดื่มยี่ห้อของตนเองกันเถอะ

OEM= Original Equipment Manufacturers.OEM. จึงเป็นวิธีการที่จะก้าวข้ามบริบทกฎเกณฑ์ของการขายแบบเดิมที่ต้องขายน้ำดื่มยี่ห้อของคนอื่น เขาตั้งขึ้นเมื่อขายดีราคาก็ขึ้นเป็นเงาตามตัว วันนี้เรามาผลิตน้ำดื่มยี่ห้อของท่านเอง โดยที่เราเป็นผู้ผลิตให้ส่วนท่านเลือกรูปแบบยี่ห้อของท่านเองตามใจปรารถนา ในโลกอันทันสมัยท่านไม่ต้องตั้งโรงงาน ไม่ต้องมีพนักงานแต่มีสินค้ายี่ห้อของท่านเองเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธรรมชาติ 100% จากเทือกเขาสูงใหญ่ใน ต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง..

Read more