เรื่องราวของแจ้ซ้อน

“แจ้ซ้อน” เป็นพื้นที่ในเขตเขาสูงใหญ่ก่อให้เกิดให้สายน้ำแร่ที่สำคัญและมีคุณภาพดีเยี่ยมทัดเทียมกับต่างประเทศ มีระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 2031 เมตร “ดอยลังกา”คือเขาสงสุดมีเนื้อที่ 45,000 ไร่ หรือ 75 ตรกม. อยู่ในแนวเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแมกไม้นานาพันธุ์มีสัตว์ป่าที่หายากหลงเหลือไว้ให้เชยชม สมนาม “อุทยานแจ้ซ้อน” ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สิริวัฒน์ แสงศานติธรรม

Leave A reply

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good