เรามาผลิตน้ำดื่มยี่ห้อของตนเองกันเถอะ

OEM= Original Equipment Manufacturers.OEM. จึงเป็นวิธีการที่จะก้าวข้ามบริบทกฎเกณฑ์ของการขายแบบเดิมที่ต้องขายน้ำดื่มยี่ห้อของคนอื่น เขาตั้งขึ้นเมื่อขายดีราคาก็ขึ้นเป็นเงาตามตัว วันนี้เรามาผลิตน้ำดื่มยี่ห้อของท่านเอง โดยที่เราเป็นผู้ผลิตให้ส่วนท่านเลือกรูปแบบยี่ห้อของท่านเองตามใจปรารถนา ในโลกอันทันสมัยท่านไม่ต้องตั้งโรงงาน ไม่ต้องมีพนักงานแต่มีสินค้ายี่ห้อของท่านเองเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธรรมชาติ 100% จากเทือกเขาสูงใหญ่ใน ต. แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Leave A reply

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good